Wyszukiwarka

Opcje VPN

Opcje VPN

 

LANCOM opcja VPN

 

  • Administracja dynamicznych adresów IP przez LANCOM Dynamic VPN
  • Bezpieczeństwo w niskich, kalkulowanych kosztach
  • Dostosowanie do standardów dzięki użyciu IPSec
  • Metody kodowania: Blowfish, CAST, 3DES, DES, AES
  • Sieciowanie różnych lokalizacji poprzez Internet
  • Jednoczesne i mieszane użycie wszystkich technologii dostępu do Internetu: ISDN, ADSL, SDSL, kabel lub dzierżawiona linia
  • Możliwość oszczędzenia dużych kosztów używając VoIP w połączeniu z VPN/DSL
  • Produkt dostępny jako VPN 25, VPN 200, VPN 500 i VPN 1000, w zależności od modelu urządzenia 

 

Connect additional locations or external employees to your network without additional hardware or a loss of security standards. The LANCOM VPN Option offers maximum flexibility for your network, as you can upgrade your existing devices with further VPN channels - cost-efficiently and conveniently. Available for VPN routers and central site VPN gateways.

Połącz dodatkowe lokalizacje i zdalnych pracowników z zasobami swojej firmy bez konieczności instalacji dodatkowego sprzętu czy obniżenia standardów bezpieczeństwa. Opcja LANCOM VPN oferuje najwyższą możliwą elastyczność dla sieci poprzez upgrade istniejących urządzeń do większej liczby tuneli VPN - ekonomicznie i wygodnie.

 

Więcej: