Wyszukiwarka

WLANmonitor

Dzięki LANCOM WLANmonitor możesz centralnie monitorować status sieci bezprzewodowej (WLAN). Oprogramowanie pokazuje informacje o całej sieci: ogólna i szczegółowa informacja o poszczególnych punktach dostępowych i zalogowanych klientach. LANCOM WLANmonitor może także zbierać punkty dostępowe w grupy. Te grupy mogą składać się z punktów dostępowych w budynkach, wydziałach lub w konkretnych lokalizacjach. Narzędzie to pomaga mieć ogląd całej sieci, szczególnie w dużych infrastrukturach.

 

WLANmonitor oferuje następujące funkcje bezpieczeństwa:

 

  • Scentralizowany nadzór nad AP, bezprzewodowymi routerami i kontrolerami oraz nad klientami w sieci WLAN
  • Monitorowanie dużej liczby parametrów, jak np. siła sygnału, adresy IP, używane profile sieci lub wskaźniki danych
  • Praktyczny interfejs
  • Wyświetlanie nieznanych AP i klientów WLAN (Rogue AP / Klient Detection)
  • Monitorowanie ustawień bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń WLAN