Wyszukiwarka

Routery VPN

Router LANCOM 1781EF+

LANCOM 1781EF+

Router LANCOM 1781A

LANCOM 1781A

Router LANCOM 1781AW

LANCOM 1781AW

Router LANCOM 1781VA

LANCOM 1781VA

Router 1781EW

LANCOM 1781EW+

Router 1631E

LANCOM 1631E

Router 831A

LANCOM 831A

Router 1781VAW

LANCOM 1781VAW

 

Rozwiązania VPN

 

Rozwiązania VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) dają możliwość wykorzystania publicznych mediów transmisyjnych, takich jak Internet do bezpiecznego łączenia wielu punktów, czy lokalizacji. Routery VPN pełnią funkcje szyfrującego tunelu, umożliwiającego przesyłanie informacji pomiędzy rozproszonymi geograficznie oddziałami firmy, pracownikami wykonującymi swoją pracę zdalnie lub innymi, uwierzytelnionymi odbiorcami.

 

Korzyści dla firmy:

 

  • Hermetyzacja – szyfrowanie oraz skompresowanie przesyłanych danych.
  • Uwierzytelnianie – weryfikacja odbiorcy pod względem aktualnej autoryzacji.
  • Szyfrowanie danych - za pomocą klucza o odpowiedniej długości i parametrach. Plik zabezpieczany jest na etapie wysyłki i udostępniany odbiorcy po pełnej weryfikacji. Brak możliwości przechwycenia i rozszyfrowania danych.
  • Prywatność – tworzenie własnej sieci, dzierżawiącej Internet lub inne transmisyjne medium.
  • Bezpieczeństwo – ochrona przed monitorowaniem ruchu sieciowego w przypadku transmisji obarczonej ryzykiem prawnym (np. tajemnice korporacyjne).
  • Wysoka przepustowość – przepływ sporej ilości zaszyfrowanych plików w zadowalającej jakości.
  • Sprawna komunikacja – szybszy dostęp do informacji niezależnie od lokalizacji, uproszczony proces komunikacji z pracownikami zdalnymi.
  • Personalizacja – dostosowanie sieci do indywidualnych potrzeb.

 

Zastosowanie:

 

Wirtualne sieci prywatne znajdują zastosowanie w sieciach korporacyjnych firm, stosujących system pracy zdalnej, wykorzystujących Intranet (łączące lokalizację jednej firmy poprzez publiczne sieci IP) oraz Extranet (łączące lokalizację różnych, ale współpracujących ze sobą firm poprzez sieć IP).