Wyszukiwarka

Sterowanie pasmem

Sterowanie pasmem Sterowanie pasmem

Aplikacje

Sterowanie pasmem może zostać użyte w różnych celach i przeznaczone jest do stosowania w typowych sytuacjach, mogących powstać w środowisku WLAN.

 

Równoważenie obciążenia na 2.4 i 5 GHz

Biorąc pod uwagę większą ilość klientów wspierających WLAN 2.4 GHz, pasmo to może szybko zostać przeciążone. Sytuację tę potęgują także klienci posiadający dostęp do 5 GHz, ale logujących się na paśmie 2.4 GHz. Konsekwencją jest to, że dostępne pasmo 2.4 dzieli się pomiędzy dużą liczbę klientów, z których część mogłaby działać w 5 GHz.

Technologia sterowania pasmem (Band Steering), może być wykorzystana do lepszego zrównoważenia obciążenia w sieci bezprzewodowej, co daje większą jej stabilność i szybsze połączenia do klientów. Punkt dostępowy może to zrobić, odwołując się do swoich wewnętrznych danych, aby sprawdzić czy użytkownik używał już częstotliwości 5 GHz. Jeśli tak, to punkt dostępu przestaje odpowiadać w paśmie 2.4 GHz, a wysyła odpowiedź do użytkownika dla sondy 5 GHz.

 

Zwiększona przepustowość dla klientów 11n

Klient WLAN 802.11n jest w stanie używać pełnego pasma sieci, w zależności od dostępności kanałów 40 MHz. Są one konieczne do osiągnięcia maksymalnej przepustowości danych w 802.11n, np. 450 Mbps, wykorzystując w tym czasie trzy przestrzenie strumieni. Jednak jest to zagwarantowane tylko w paśmie 5 GHz, ze względu na większą liczbę dostępnych kanałów, a tak że mniejszą liczbę SSID emitowanych w sąsiedztwie  punktu dostępu. Oznacza to użycie mniejszej ilości kanałów.

Przykład

Rysunek 1 przedstawia schematyczny diagram punktu dostępu wykorzystującego jeden moduł radiowy 2.4 GHz do transmisji dwóch różnych identyfikatorów SSID – wewnętrznej sieci firmowej ‘’INTERNAL’’ i public spota ‘’PBSPOT’’. Drugi moduł radiowy pracujący w trybie 5 GHz, tylko transmisja SSID INTERNAL.

RYS. 1

Bez sterowania pasmem, w momencie kiedy klient czeka na połączenie do INTERNAL, na podstawie jego specyfikacji sprzętowej zostanie  podjęta decyzja o wyborze pasma - 2.4 lub 5 GHz. Punkty dostępu nie maja kontroli nad tą decyzją, podobnie jak użytkownik, ponieważ większość klientów nie ma odpowiednich opcji konfiguracji. Załóżmy ze jest 20 klientów związanych z punktem dostępu, podzielonych w następujący sposób (Tabela 1). Pięciu klientów jest podłączonych do Public Spot a 15 pozostałych wewnętrznie, z czego dwunastu używa pasma 2.4 GHz a trzech pasma 5 GHz. Jest to nierówny podział zasobów WLAN. Jeśli wystąpi gwałtowny wzrost użycia public spot, wszyscy podłączeni wewnętrznie na 2.4 GHz odczują spadek wydajności.

TABELA 1

Jednakże, jeśli w sieci WLAN jest wdrożone sterowanie pasmem, to można założyć, że większość klientów korzystająca z pasma 5 GHz, będzie mogła zostać do niego przekierowana podczas kolejnego logowania. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, teraz podział klientów wygląda następująco (Tabela 2): jedenastu klientów jest zarejestrowanych na 5 GHz, a pozostali (dziewięciu) na 2.4 GHz.

TABELA 2

Czterech klientów podłączonych do INTERNAL na 2.4 GHz, albo nie wspierają 5 GHz albo nie zostali jeszcze wykryci przez sterowanie pasmem. Dostępne pasmo dla dziewięciu klientów którzy przełączyli się z 2.4 do 5 GHz nie wzrosło ponieważ pasmo jest dzielone na mniejsza liczbę klientów. Przepustowość może się nawet podwoić dla klientów 11n, ponieważ mogą teraz w pełni wykorzystać 40 MHz kanały. Również pasmo dostępne dla klientów  na 2.4 GHz poprawi się, ponieważ mniej klientów dzieli się kanałami. Jeśli korzystanie z publicznych punktów gwałtownie wzrasta to wtedy tylko klienci sieci wewnętrznej będą zagrożeni, a klienci w paśmie 5 GHz mogą dalej działać bez zmian.

 

Szczegóły protokołu

Punkt dostępu LANCOM sprawdzi jaki jest najkorzystniejszy zakres częstotliwości dla klienta wysyłającego sondę. Odnosi się on do swojej bazy, aby ustalić czy klient został już wykryty w preferowanym zakresie częstotliwości. W następnym kroku sonda żądająca otrzymuje odpowiedź w paśmie 2.4 GHz a preferowane pasmo to 5 GHz. Punkt dostępu podejmuje następujące czynności w odpowiedniej kolejności uruchomione za pośrednictwem procesu sterowania pasmem.

Rysunek obok przedstawia kolejność w postaci schematu.

 • Transmisja SSID tak że na 5 GHz?
  • Tak -> kolejny krok
  • Nie -> AP wysyła sondę na 2.4 GHz
 • Klient wcześniej wykryty na 5 GHz ?
  • Tak -> kolejny krok
  • Nie ->  AP wysyła sondę na 2.4 GHz
 • Czy klient przekroczy minimalną siłę sygnału?
  • Tak -> Odpowiedz sondy na 2.4 (tłumiona), AP wysyła sondę na 5 GHz
  • Nie -> AP wysyła sondę na 2.4 GHz

 

Konfiguracja

LANconfig ułatwia konfigurację sterowania pasmem (Band steering) w punkcie dostępowym LANCOM. Niezbędne są ustawienia w menu ‘’Steering Band’’ w ramach Wireless LAN. Wszystko, co trzeba zrobić, to włączyć sterowanie pasmem i wybrać preferowane pasmo częstotliwości.

 

Optymalizacja

Punkty dostępowe LANCOM, oferują dwa dodatkowe mechanizmy które mogą przyczynić się do optymalizacji tam, gdzie podstawowe ustawienia sterowania pasmem są niewystarczające: ‘’Usunięcie rozgłaszania SSID’’ i ‘’Minimalna siła sygnału klienta’’.

Rozważmy pierwsza możliwość tłumienia rozgłaszania SSID. Funkcja ta umożliwia określenie czy punkt dostępu rozgłasza SSID i jak reaguje na sondy żądające, zawierające czysty lub nieprawidłowy identyfikator SSID. Jeśli klient wysyła żądanie z pustym SSID na 2.4 GHz, na przykład: punkt dostępowy, który tłumi rozgłaszanie jego SSID, odpowiada na zapytanie sondy żądającej, który również zawiera pusty SSID. Jeśli punkt dostępu jest skonfigurowany, aby tłumić rozgłaszanie SSID to w tym scenariuszu nie będzie w ogóle reakcji na wniosek sondy. Jest to użyteczne dla sterowania pasmem, ponieważ klient nie będzie próbował się połączyć z SSID, którego nie widzi. Można również ustawić minimalne siły sygnału dla poszczególnych SSID. Jest to minimalny próg siły sygnału klienta do uzyskania połączenia. Jeśli klient pracuje poniżej tej wartości, punkt dostępu nie odpowie na żądanie sondy tego klienta i je odrzuci. Jest to użyteczne w przypadku obszarów znajdujących się na krawędziach pokrycia sygnałem, gdzie na przykład siła sygnału klienta w paśmie 5 GHz może być znacznie niższa niż 2.4. Próg definiuje minimalna siłę sygnału klienta dla SSID 5GHz, dzięki czemu klient z poziomem sygnału poniżej tej wartości może nadal korzystać z SSID na 2.4GHz.

Każdą z tych opcji konfiguracyjnych można znaleźć w LANconfig w WLAN -> General -> Logical WLAN settings. Z poziomu wiersza poleceń, ustawienia są dostępne w /Setup /Interfaces/WLAN /Network, i w WEBconfig w drzewku menu LCOS -> Setup -> interfaces -> WLAN -> Network. Ważne jest aby poszczególne SSID były skonfigurowane z tymi samymi ustawieniami zabezpieczeń.

 

Uwaga!

Moduł radiowy na 5 GHz nie powinien pracować w trybie Greenfield, ponieważ może to spowodować u klientów obsługujących tylko 802.11a, a nie 802.11n problemy z nawiązaniem połączenia na 2.4 i 5 GHz.

 

Podsumowanie

Sterowanie pasmem jest doskonałym sposobem na znaczną poprawę stabilności i wydajności w sieci WLAN. Po pierwsze, automatyczna dystrybucja do klientów różnych częstotliwości pasm, znacznie upraszcza korzystanie z bezprzewodowych sieci LAN w środowiskach o dużym ich zagęszczeniu. Po drugie, tylko w ten sposób operator jest w stanie zapewnić pełną przepustowość w sieci WLAN dla 802.11n