Wyszukiwarka

IPv6

IPv6 w LANCOM

IPv6 w LANCOM IPv6

Zapas adresów IPv4 kurczy się dzień po dniu. W tym samym czasie, zapotrzebowanie na  Internet stale wzrasta, wzrasta więc też zapotrzebowanie na adresy IP. Rozwiązaniem tego problemu jest równoległa praca w obu standardach IPv4 i IPv6.

Co to faktycznie oznacza i jakie daje nam możliwości ? Czy może to w jakiś  sposób wpłynąć na nasze codzienne użytkowanie Internetu ?

Teraz nowość: LANCOM firmware LCOS został nagrodzony Złotym logo IPv6 przez IPv6 forum. Certyfikat ten odzwierciedla pełną zgodności ze standardami IPv6. współdziałanie urządzeń z IPv6, jak również jakości produktów Lancom. IPv6 Forum jest światowym konsorcjum, kładącym kluczowy nacisk na opracowania wytycznych dla wdrażania IPv6.

Wszystko o IPv6

W ciągu najbliższych kilku lat IPv6 będzie wprowadzane jako uzupełnienie obecnego standardu dla adresów internetowych IPv4.
Zmiana ta wynika z szybkiego rozwoju Internetu oraz ze względu na potrzebę zapewnienia, że wszystkie firmy, użytkownicy Internetu i urządzenia IP nie strąca możliwości korzystania z Internetu.

 

Adresy IPv6 mają długość 128 bitów, to cztery razy więcej niż adresy IPv4: ARD

 

Przykład adresu IPv6:

2001:db8:0000:0000:0000:54f3:dd6b:1/64

 

Na wszystkich etapach, klienci Lancom będą mieć dostęp do obu "wersji" adresacji, które mogą ze sobą współistnieć jeszcze przez długi czas.
Ponadto LANCOM będzie aktywnie wspierać swoich klientów poprzez dostarczanie kompleksowej informacji na temat wszystkich ważnych spraw.

 

Podczas procesu migracji, dostęp do IPv6 będzie początkowo dostępny z technologii tunelowania do momentu kiedy wszystkie komponenty zapewnią natywną obsługę IPv6.

Urządzenia LANCOM

W trakcie rozwoju naszych urządzeń z IPv6, dowiedzieliśmy się ze rozmiar wymaganego oprogramowania jest wiele większy niż początkowo zakładano. Dlatego z przyczyn technicznych niektóre wcześniejsze urządzenia nie są niestety w stanie współpracować z IPv6 (np. niewytarczy im pamięci przy jednoczesnej aktywacji wszystkich funkcji).

 

Full IPv6*

 • LANCOM 1631E
 • LANCOM 1681V
 • LANCOM 1711+ VPN
 • LANCOM 1721+ VPN
 • LANCOM 1780x, 1781x
 • LANCOM 7100 VPN
 • LANCOM 9100 VPN
 • LANCOM IAP-3G
 • LANCOM IAP-321-3G
 • LANCOM OAP-3G
 • LANCOM OAP-321-3G
 • LANCOM WLC-4025+, WLC-4100

     Dostępne od LCOS 8.6
 

 • IPv6 Internet access
 • IPv6 firewall
 • Administration via IPv6
 • IPv4 VPN over IPv6 WAN
 • IPv6 Gold certification
 • IPv6 VPN
Basic IPv6 **
 • LANCOM 1751 UMTS
 • LANCOM 1811n Wireless
 • LANCOM 1821n Wireless

     Dostępne od LCOS 8.63

 • IPv6 Internet access
 • IPv6 firewall
 • Administration via IPv6
 • IPv4 VPN over IPv6 WAN
 • IPv6 Gold certification

Funkcje i protokoły IPv6

* Full IPv6: IPv6 router, firewall IPv6, automatyczna konfiguracja DHCPv6 (Stateful and Stateless), tunnel protocols (6to4, 6in4, 6rd), IPv6 via PPP, ARF, SNMP, IPv6 VPN

** Basic IPv6: IPv6 router, IPv6 firewall, auto configuration, DHCPv6 (Stateful and Stateless), tunnel protocols (6to4, 6in4, 6rd), IPv6 via PPP, ARF, SNMP   

 

Cztery etapy przechodzenia z IPv4 na IPv6

Faza 1 – czysty IPv4

Dotychczas wszystkie sieci internetowe oparte były w całości na IPv4, a klienci otrzymywali od swoich dostawców jeden adres IPv4.

 

 

Faza 2 – IPv6 przez mechanizmy tunelowania

Obecnie, istnieje już wiele serwerów w internecie, które mogą być dostępne za pośrednictwem IPv6. Ponieważ klienci końcowi otrzymują od swoich dostawców tylko adresy IPv4, wymagają one pośrednika (tunelu) w celu dostępu do Internetu za pośrednictwem IPv6. Pakiety IPv4 transportowane są do pośrednika tunelowego za pośrednictwem mechanizmów tunelu, takich jak ‘’6in4’’ lub ‘’6to4’’

 

 

Faza 3 – Dual stack

W trzecim etapie migracji do IPv6, dostawcy będą obsługiwać sieci zarówno w IPv4 jak i IPv6. Klienci końcowi będą odbierać zarówno IPv4 jak i IPv6 albo otrzymają prefiks IPv6. Nie będzie wymagany pośrednik tunelowy. Rozwiązanie to znane jest jako Dual Stack i jest rozpatrywane przez niektórych lokalnych operatorów. Spodziewane jest w 2012 roku.

 

 

Faza 4 – Natywne IPv6

W ostatnim etapie, dostawca daje klientom tylko adresy IPv6. Dostęp do Internetu odbywa się za pomocą tunelu 4in6. Dostawca używa albo publicznych adresów IPv4 albo prywatnych (NAT).

 

Słowniczek

6to4

W tunelu 6to4, pakiety IPv6 pakowane są w pakietach IPv4. Uzyskany w ten sposób pakiet ma typ protokołu 41. Nie jest wymagana specjalna konfiguracja tunelu, ponieważ opakowane pakiety IPv6 są wysyłane na dowolny adres anycast 192.88.99.1 (6to4 przekaźnik). Wybór przekaźnika 6to4 jest określony przez protokół rutingu i zależy od lokalizacji geograficznej użytkownika.         Adresy 6to4 maja prefiks 2002::/16 i strukturę adresową 2002:::/48 Ten adres 6to4 jest obliczany przez router 6to4, na podstawie jego unikalnego adresu IPv4. Tak więc nie ma wyraźnego przydziału prefixu przez dostawcę. Tunel 6to4 nie jest uważany za rozwiązanie na stałe, a jedynie etap w drodze do migracji do IPv6. 6to4 ma pewne problemy związane z dostępnością.

 

6in4

Podobnie jak ma to miejsce w tunelu 6to4, w technice 6in4 pakiety IPv6 są pakowane w IPv4 (typ protokołu 41). Jednak że końcowe punkty tunelu muszą być skonfigurowane ręcznie, zaletą tego rozwiązania jest większa stabilność tunelu 6in4 i zapewnia większa wydajność niż dynamiczny tunel 6to4. Wadami są, ręczna konfiguracja, wymagany pośrednik tunelu a dynamiczny adres IPv4 klienta musi być przekazany przez pośrednika tunelu za każdym razem, gdy zmienia się IP.

 

Dual stack

Dual stack, oznacza ze system operacyjny może obsługiwać zarówno IPv4 jak i IPv6 z wewnętrzną realizacją dwóch oddzielnych protokołów (IPv4 i IPv6). Zaletą tego podejścia jest to, że jeden może być wyłączony bez wpływu na drugi. Chodzi o to aby w pełni przenieść  IPv4 do IPv6.

 

Wykrywanie zduplikowanych adresów

Za nim komputer zacznie używać adresów IPv6, Duplicate Address Detection (DAD) sprawdzi czy dany adres IPv6 nie jest już używany w sieci lokalnej. Pozwoli to uniknąć konfliktów adresów.

 

IPv6 prefix

Identyfikuje blok przestrzeni adresowej lub siec. Prefix IPv6 jest pierwsza częścią adresu w bitach, który zawsze jest taki sam, a więc oznacza identyfikator sieci. Długość prefiksu oznacza liczbę bitów, które tworzą część sieciową prefiksu adresu IPv6. Na przykład, prefiks adresu 2001:db8:0:0::/64 oznacza, że prefiks to 2001:db8:0:0 a długość wynosi 64 bity.

 

Link Local Address

Adres lokalny ma prefiks fe80::/10 i jest przeznaczony do komunikacji w segmencie sieci lokalnej ( tylko link). Stosowany jest głównie do auto-konfiguracji. Routery nie przesyłają pakietów z tego adresu.

Natywne IPv6 IPv6, wyraża prawdziwą łączność IPv6 z usługodawcą, np. przez połączenie PPP. Nie obejmuje to połączeń, które są ustalone przez tunel.

 

NAT

Network Address Translation to rozwiązanie przestarzałe w stosunku do IPv6. Wszystkie urządzenia w sieci otrzymują public global unicast address. Dostępne są dwie opcje konfiguracyjne z centralnego routera IPv6 z zapora. Wszystkie komputery mogą być dostępne z zewnątrz, lub jeśli reguły stateful firewall są używane, i pozwalają na połączenia jedynie od wewnątrz do zewnątrz, ale nie odwrotnie.

 

Neighbor Discovery Protocol

Protokół ten zastępuje Address Resolution Protocol (ARP) w IPv4. Jest on oparty na multiemisji  (multicast) i ICMPv6

 

Stateful auto-configuration

Podobnie jak w IPv4, serwery przypisują adresy dla klientów za pośrednictwem DHCP i DHCPv6. W dokumentowanych LOGach  są informacje który klient otrzymał dany adres. Procedura ta wymaga znacznie więcej zasobów niż stateless auto-configuration.

 

Stateless auto-configuration

Stateless auto-configuration jest to procedura, według której urządzenie generuje adres IPv6 bez serwera DHCPv6. Adres jest generowany z prefixu sieci i identyfikatora interfejsu. Może ona pochodzić np. z adresu MAC. Brak rejestrów przyporządkowania adresów do skonfigurowanego klienta.

 

Teredo

Teredo jest mechanizmem tunelowania stworzonym przez Microsoft, w którym tunel jest routerem  NAT klienta. Pakiety IPv6 są pakowane w IPv4 UDP. Ponieważ każdy klient systemu Windows może ustawić swój własny tunel IPv6, który jest nad firewallem (łącznie z ACL i polityka bezpieczeństwa), podejście to jest traktowane jako krytyczne dla sieci firmowych. Dla nich tunel powinien być skonfigurowany na centralnym routerze z firewallem IPv6, który następnie zabezpieczy  cały ruch IPv6. Adresy Teredo mają prefiks 2001:0000::/32.

 

Tunel

Tunel IPv6 transportuje pakiety IPv6 przez sieć IPv4. Tunele mogą być ustawione ręcznie (stałe) lub dynamiczne. Istnieje wiele sposobów na pakowanie pakietów IPv6 w pakietach IPv4.

 

Tunnel broker

Tunnel broker jest usługą oferującą łączność IPv6 przy użyciu mechanizmu tunelowania. W większości przypadków, jak w protokołach tunelowania 6in4, są stosowane w różnych formach. Przykładami takich pośredników tunelowych są np. Hurricane Electric lub SiXXS. Po zazwyczaj darmowej rejestracji , klienci otrzymują stały, własny prefiks. Długość prefiksu od /64 (klienci mogą ustawić jedną podsieć) do /48 (65536 podsieci). Koniec Zakończeniem tunelu po stronie klienta może być router lub nawet aplikacja na komputerze. Ten klient może usanowić tunel wprost za pośrednictwem routera NAT, na przykład za pomocą 6in4 przez UDP (NAT-Traversal).

 

Unique Local Address

(ULA), unikalne adresy lokalne z prefiksem fc00::/10 są porównywalne z prywatnymi adresami IPv4. Adresy te mogą być wykorzystywane do budowy sieci, które nie wymagają połączenia z Internetem.