Wyszukiwarka

System operacyjny LCOS 9.0

Pakiet narzędzi LANCOM dla profesjonalnej optymalizacji WLAN i bezpieczeństwa sieci!

 

System operacyjny LANCOM LCOS i odpowiednie narzędzia do zarządzania (LCMS) regularnie zapewniają nowe funkcjonalności dla ruterów, punktów dostępowych i bramek LANCOM. Obecnie poszerzamy koncepcję optymalizacji ARC - dzięki funckjonalności sterowania klientem (Client Steering) wersja LCOS 9.0 oferuje optymalną dystrybucję klientów w polu radiowym. Co więcej, LCOS 9.0 udostępnia również Auto WDS dla bezprzewodowej integracji punktów dostępowych w sieci, Fast Roaming zapewniający jeszcze szybszy roaming i dużo więcej! Zapoznaj się z najważniejszymi ulepszeniami nowej wersji LCOS.

 


 

Client Steering

Więcej wydajności dla klientów WLAN dzięki inteligentnemu kierowniu do najlepszego punktu dostępowego

Nowość w LANCOM Active Radio Control: dzięki aktywnemu kierowniu klientów WLAN do najleszpego punktu dostępowego, wydajność WLAN wyraźnie wzrosła. Sterowanie klientem jest idealne do optymalnego rozłożenia obciążenia, zwłaszacza w sieciach, gdzie występuje duża ilość klientów.

 

 

Auto WDS

Automatyczna integracja punktów dostępowych poprzez WLAN w sieci opartej na kontrolerze

Auto WDS umożliwia bezprzewodową integrację AP w istniejącej infrestrukturze. Wszystkie punkty dostępowe mogą być zarządzane centralnie, pod kontrolerem WLAN, w sposób przewodowy lub bezprzewodowy. Admin ma pełną kontrolę nad siecią, z zagwarantowaniem bezpiecznej integracji punktów dostępowych.

 

 

Fast Roaming

Fast roaming w środowisku WLAN opartym na kontrolerze

Fast Roaming, oparty na standardzie IEEE 802.11r, umożliwia szybki roaming procesów pomiędzy punktami dostępowymi dla największego komfortu użytkowników w WLAN. W instalacjach opartych na kontrolerze WLAN klucze dostępowe klientów są  przechowywane w automatycznie przekazywane do wszystkich zarządzanych punktów dostępowych.

 

 


 

 

 

With Client Steering, the new highlight of LANCOM Active Radio Control, LCOS 9.0 offers an optimal distribution of clients in the radio field. Dowiedz się więcej o  Active Radio Control ►!

 

 

 

 

 

 


 

Dokumentacja

 

 

 

Przegląd urządzeń LANCOM wspierających najnowszą wersję LCOS.

 

 

 

Pozostałe cechy

 

 • Zarządzanie pasmem każdego SSID w WLAN – dostarczane pasmo moż być indywidualnie konfigurowane dla każdego SSID (upload/download)
 • Reklamy w hotspocie - użytkownika Public Spot może zostać przekierowanie do strone reklamowych w konfigurowalnych czasookresach
 • Wsparcie dla L2TP - wszparcie protokołu L2TP – idealne rozwiązanie dla bezpiecznej i komfortowej wirtualizacji sieci
 • Wyświetlanie klientów Public Spot poprzez LANmonitor - klienci zalogowani w LANCOM Public Spot mogą być specjalnie oznaczani jako klienci Public Spot w LANmonitor
 • Wspacie dla DHCP Option 82 - Punkt dostępowy zawiera informacje o logicznej sieci w żądaniach klienta DHCP. Tym sposobem, zewnętrzny serwer DHCP może rozróżniać klientów, aby realizować kontrolę dostępu, QoS lub dedykowany zakres adresów IP dla określonych grup klientów
 • Dynamiczna zmiana sesji klientów w interfejsie XML - pasmo użytkowników Public Spot może być zredukowane w czasie sesji
 • Protected Management Frames (IEEE 802.11w) w WLAN - ochrona zarządzalnych ramek WLAN jak uwierzytlenianie lub deautoryzacja przed atakami man-in-the-middle, takich jak śledzenie czy udawanie pakietów
 • WLC Load Balancing - optymalne rozłożenie obciążenia, dzięki równej dystrybucji punktów dostępowych do wielu kontrolerów WLAN, nawet w momencie awarii kontrolera
 • WLC Backup - w przypadku awarii kontrolera, lub gdy pojemność nadrzędnego kontrolera jest przekroczona, punkty dostępowe są automatycznie przekierowane do następnych w kolejności urządzeń
 • Hierarchizacja CA WLC - zaufane łańcuchy pomiędzy CA (Certificate Authority) na podłączonych kontrolerach WLAN i wymiana informacji pomiędzy kontrolerami WLAN podczas odwoływania certyfikatów dla zarządzanych punktów dostępowych 

 


 

Dalsze ulepszenia

 

 • Funkcje bezpieczeństwa - więcej bezpieczeństwa dzięki Forward Secrecy i ECDH (Elliptic Curves) dla TLS, dłuższe klucze (2048 Bit) domyślnych certyfikatów dla WEBconfig, kalkulacja kluczy IKE z 3072 resp. 4096 Bit (grupy DH 15 i 16), SHA-2 z długością hash 384 i 512 Bit
 • Nowe cechy IPv6 - Dual Stack Lite, RAS dial-in via IPv6, wsparcie IPv6 dla serwerów RADIUS i klientów, dodatkowe adresy loopback
 • Blokowanie szkodliwych ruterów i serwerów DHCP (snooping) - dzięki RA Guard i DHCP Guard, nielegalne rutery IPv6 i serwery DHCP (IPv4, IPv6) w sieci może być blokowane w warstwie 2
 • PRP (Parallel Redundancy Protocol) - znacząca redukcja utraty pakietów w połączenaich point-to-point na dualnych punktach dostępowych dzięki redundancji transmisji pakietów
 • Oddzielne serwery obliczeniowe RADIUS dla każdego SSID - dla każdego SSID, dedykowany server RADIUS może zostać zdefiniowany, aby pozwolić na oddzielne zliczanie dla każdego SSID
 • Diody LED mogą zostać trwale wyłączone - diody LED mogą być dezaktywowane poprzez LANconfig i pozostaną wyłączone lub włączone nawet po restarcie urządzenia
 • Wyświetlanie statycznie skonfigurowanych IP WAN poprzez - statyczne adresy IP skonfigurowanych połączeń WAN mogą być wyświetlanie w LANmonitor
 • Centralna konfiguracja zarządzanych portów w LANconfig - zarządzanie portów takie jak SSH, HTTP(S), TELNET(-SL) lub SNMP może być centralnie konfigurowane poprzez osobną pozycję w menu
 • Dodanie kilku dostawców usług internetowych w kreatorze Internet - internetowy kreator dostępowy oferuje wybór kolejnych dostawców usług internetowych dla wygodnej konfiguracji
 • Rozszerzenie opcji filtrowania treści (Content Filter) dla stron HTTPS - blokowanie stron HTTPS poprzez usunięcie nazw DNS przez certyfikaty serwera HTTPS lub przez “Reverse DNS lookup“ adresów IP. Ta funkcjonalność gwarantuje właściwą obsługę stron HTTPS poprzez LANCOM Content Filter we wszystkich przypadkach.