Wyszukiwarka

Monitorowanie LSM

  • Skalowalny monitoring od 25 do 1,000 urządzeń
  • Rozwiązania oparte na przeglądarce również wspierają smartfony
  • Moduły do alertów i notyfikacji, włączają relacje rodzic-dziecko
  • Graficzny obraz rzutów pięter z aktywną informacją o statusie
  • Grupowanie urządzeń z konfigurowalnymi strukturami lub topolgiami folderów
  • Zarządzanie użytkownikami, rolami i prawami, zmiana logów
  • Monitoring i wyświetlanie połączeń VPN
  • Niezauważalny roaming klientów WLAN (obraz historyczny) na punktach dostepowych, nawet dla skomplikowanych tras klienta

 


 

Zastosowanie:

 

LSM jest wszechstronnym rozwiązaniem monitoringu infrastruktury sieciowej dla firm. Jest idealny dla efektywnego monitorowania średniej i dużej liczby urządzeń sieciowych. Oprogramowanie LSM jest instalowane na dedykowanym serwerze firmowym i może zostać uruchomione przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu możliwe jest centralne i wygodne zarządzanie całą infrastrukturą sieciową. W środowisku produkcyjnym, które często charakteryzuje się złożoną strukturą sieciową (np. sieć bezprzewodowa z punktami dostępowymi wspierającymi różne aplikacje), LSM znacząco poprawia efektywność procesów pracy. Pełna historia roamingu klientów WLAN może być rejestrowana co do sekundy, nawet dla klientów w ruchu jak np. wózki widłowe. LSM wspiera całościowy monitoring sieci. Urządzenia jak drukarki i serwery w administracji, a także urządzenia pracowników mobilnych mogą być monitorowane w LSM.

Poniżej przykładowa infrastruktura.

Więcej:

 

 

 

 

 

Korzyści:

 

monitorowanie od 25 do 1000 komponentów sieciowych   problemy w sieci są wyświetlane w tabelach albo w formie graficznej (np. rzuty pięter)
alerty w sieci są automatycznie przesyłane na e-mail administratora   różne możliwości instalacji
różne interfejsy użytkowników, np. panele i alerty zaprojektowane z myślą o smartfonach; przejrzysty widok folderów i plan pięter ułatwia operatorom szybkie rozpoznanie problemu i rozeznanie lokalizacji   płynny roaming historii klientów WLAN. Pomocne przy rozwiązywaniu problemów z przełączaniem mobilnych klientów do innych punktów dostępowych
monitorowanie skonfigurowanych połączeń VPN