Wyszukiwarka

Wirtualizacja sieci

Jedna infrastruktura - wiele aplikacji

 

Elastyczność, ekonomia, bezpieczeństwo - wymagania wobec infrastruktury stają się coraz większe, i to nie tylko dla dużych przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy także poszukują najlepszych rozwiązań, które spełnią wymagania nowoczesnej komunikacji. To oznacza wiele różnych aplikacji lub dzielenie infrastruktury dla wielu użytkowników z gwarantowaną separacją.

 

Rozwiązanie

Wirtualizacja sieci - znana jako VLAN - umożliwia pracę wielu użytkownikom. Podstawowa zasada: jedna fizyczna sieć stanowi podstawę dla wielu sieci logicznych, które zachowują się jak fizycznie odseparowane, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa danych. Sercem dla wirtualizacji są routery, przełączniki, punkty dostępowe i kontrolery sieci WLAN od LANCOM. Urządzenia te zapewniają ciągłą wirtualizację w całej sieci. Zaleta jest oczywista: duże oszczędności dzięki minimalizacji kosztów inwestycji w infrastrukturę.

 

 

 

 • Tylko jedna infrastruktura sieciowa - kablowa lub bezprzewodowa - dla całkowicie bezpiecznych i odseparowanych aplikacji (np. środowisko testowe, środowiska produkcyjne)
 • Dwie lub więcej firm mogą dzielić tę samą sieć fizyczną (włączając w to dostęp do Internetu) - na przykład w centrum dla start-upów, inkubatorach przedsiębiorczości czy parkach technologicznych
 • Na przykład, w służbie zdrowia: np. różne gabinety lekarskie współdzielą zwykłą infrastrukturę bez ryzyka utraty poufnych danych pacjenta lub przejęcia ich przez niewłaściwą osobę
 • Na przykład, w łańcuchach dostaw: firmy tworzą zintegrowany łańcuch dostaw przez połączenie dostwców ze swoim systemem ERP - bez dostępu do innych wewnętrznych zasobów
 • Na przykład, gościnne konta dostępowe: firmy mogą udostępniać Internet swoim gościom przez swoją wewnętrzną sieć - goście nie mają dostępu do reszty sieci LAN
 • Na przykład w edukacji: oddzielne sieci dla nauczycieli / wykładowców i uczniów / studentów, umożliwiają grupie dostęp ograniczony tylko do zasobów własnego kierunku
 • Na przykład, w handlu: systemy techniczne budynku, systemy pożarowe, system ERP - wszystko pracuje na tej samej sieci fizycznej i wciąż pozostaje od siebie odseparowane.

 

W dokumencie o wirtualizacji sieci znajdziesz wszystko o statycznej i dynamicznej wirtualizacji czyli o VLAN, Multi-SSID, ARF i PPTP

 

Korzyści LANCOM

 

Routery, punkty dostępowe i przełączniki VLAN od LANCOM zapewniają firmom, organizacjom i instytucjom możliwość użycia jednej fizycznej infrastruktury do wdrożenia kompletnie odseparowanych logicznie sieci:

 

 • Wirtualizacja ponad ograniczenia lokalnych sieci, włączając dostęp do Internetu i połączenia VPN
 • Kompletna infrastruktura z jednego źródła: routery, przełączniki, punkty dostępowe i kontrolery WLAN
 • Brak potrzeby zakupu oprogramowania do wirtualizacji, czyli brak dodatkowych kosztów
 • Separacja per użytkownik i/lub usługa (np. gość/pracownik)
 • Ustandaryzowana konfiguracja wszystkich komponentów dzięki LANtools
 • Zdalne utrzymanie całej infrastruktury, np. przez zewnętrzną firmę serwisową

 

 

Więcej informacji: Przewodnik po rozwiązaniach WLAN