Wyszukiwarka

Centralne Bramki Sieciowe

 

 

LANCOM 9100+ VPN
  • Wysokowydajna bramka sieciowa VPN do tworzenia do 1000 tuneli VPN

 

 

 

LANCOM 7100+ VPN
  • Sieciowa bramka VPN z wydajnością tworzenia do 200 tuneli VPN

 

 

LANCOM 7100+ VPN oraz LANCOM 9100+ VPN zgodny z Common Criteria. Więcej informacji o certyfikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia

 

Centralne bramki sieciowe to urządzenia wykorzystywane w celu łączenia sieci zróżnicowanych pod względem sposobu transmisji danych. Przesyłanie danych pomiędzy różnymi sieciami jest możliwe w wyniku translacji tych danych wykonanej w bramce sieciowej, która dodatkowo odpowiada za zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Bez względu na standard transmisji danych w poszczególnych sieciach urządzenie to zapewnia odpowiednie przyspieszenie w zakresie przesyłu i wymagany poziom dostępności.

 

Korzyści:

 

  • duża ilość kanałów VPN z możliwością dalszego ich zwiększania,
  • maksymalne prędkości transferu zapewniające płynny przepływ danych,
  • dynamiczne zarządzanie pasmem,
  • funkcje szyfrowania zapewniające bezpieczeństwo sieci,
  • funkcja redundancji,
  • oszczędność czasu i kosztów związanych z komunikacją i przesyłaniem informacji.

 

Zastosowanie    

                                                                   

Centralne bramki sieciowe zapewniają połączenie pomiędzy różnymi sieciami i urządzeniami działającymi na obszarze tych sieci. W ten sposób pozwalają na stworzenie jednej infrastruktury sieciowej umożliwiającej efektywną komunikację. Za bezpieczeństwo transmisji danych odpowiada akcelerator VPN zwiększający wydajność szyfrowania. Centralne bramki sieciowe wykorzystywane są do budowy infrastruktur sieciowych na potrzeby biznesu, gdzie stosowane są nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania IT.