Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem

Certyfikowane rozwiązania VPN:

 

 

 

Cyberprzestępczość jest stale rosnącym zagrożeniem dla firm. Nowe routery VPN od LANCOM chronią sieć oraz krytyczną infrastrukturę przed atakami podsłuchu, manipulacji i sabotażu. Bezpieczny, szyfrowany tunel jest negocjowany między różnymi lokalizacjami sieci w celu zapewnienia poufności, autentyczności i integralności przesyłanych informacji (danych, telefonia IP, wideo). Firewall chroni sieci lokalne, zaś funkcje redundancji zapewniają najwyższą dostępność. BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - Niemiecki Państwowy Urząd do Spraw Bezpieczeństwa IT) w ramach oceny bezpieczeństwa testował routery LANCOM wg procedur Common Criteria (CC). Wysoki poziom bezpieczeństwa routerów LANCOM został potwierdzony certyfikatem na poziomie CC EAL4 + - najwyższy poziom certyfikacji dla komercyjnych produktów sieciowych. Produkty LANCOM zapewniają poziom bezpieczeństwa, który znacząco przekracza normy obecnie obowiązujące na rynku.

 

 

 

Common Criteria to uznany standard dla certyfikacji sprzętu i oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa danych. W ramach certyfikacji CC produkt przechodzi etapy oceny tzw. poziomy uzasadnionego zaufania (EAL: Evaluation Assurance Level), które reprezentują głębię i zakres oceny.  Numer certyfikatu BSI: BSI-DSZ-CC-0815-2013