Wyszukiwarka

Kontrolery WLAN

 

Kontrolery WLAN - LANCOM WLC-4100 
 

LANCOM WLC-4100

 • Kontroler WLAN do centralnego zarządzania i konfiguracji od 100 do 1000 Lancom AP i WLAN routerów

 

 

Kontrolery WLAN - LANCOM WLC-4025+

 

LANCOM WLC-4025+

 • Centralny, bezobsługowy system zarządzania dla 25, 50 albo 100 AP i routerów WLAN LANCOM

 

 
Kontrolery WLAN - LANCOM WLC-4006+

LANCOM WLC-4006+

 • Centralny, bezobsługowy system zarządzania od 6 do 30 AP i routerów WLAN LANCOM

 

Technologia

 

Kontrolery WLAN współpracują z punktami dostępowymi infrastruktur bezprzewodowych, umożliwiając zarządzanie i automatyczne monitorowanie urządzeń znajdujących się w sieci. Ze względu na wysoką skalowalność, pozwalają na szybkie przyłączanie nowych urządzeń i scentralizowane administrowanie wieloma punktami dostępowymi. Ponadto ułatwiają konfigurację zabezpieczeń wszystkich access pointów i rozbudowę sieci Wi-Fi.

Kontrolery WLAN mogą być samodzielnymi urządzeniami lub dodatkowymi jednostkami instalowanymi do sprzętu już działającego w obrębie sieci. Ponieważ zarządzają access pointami i tworzą strefy poruszania się, zapewniają dostęp do sieci bezprzewodowej urządzeniom wchodzącym w skład całej infrastruktury.

 

Korzyści:

 

 • łatwość implementacji i zarządzania,
 • bieżąca kontrola punktów dostępowych,
 • większa wydajność i niezawodność punktów dostępowych,
 • optymalizacja częstotliwości zapobiegająca interferencji sieci i sygnałów,
 • możliwość rozproszonego i scentralizowanego przekazywania ruchu,
 • nieograniczona transmisja dźwięku, obrazu i danych,
 • spójna transmisja danych do punktów dostępowych i pomiędzy innymi kontrolerami,
 • integracja sieci bezprzewodowej i przewodowej,
 • redukcja kosztów związanych z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji mobilnych.

 

Zastosowanie

 

Kontrolery WLAN zarządzają punktami dostępowymi i częstotliwością, odpowiadają za kierowanie ruchem sieciowym i przepływ danych, zapewniają szybki roaming. Ponadto stanowią podstawowy mechanizm zabezpieczający całość infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa. Wysoki standard bezpieczeństwa gwarantują zaawansowane funkcje szyfrowania, uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, a  pełną kontrolę sieci scentralizowane zarządzanie.