Wyszukiwarka

Kontroler WLAN LANCOM WLC-4025+

Centralny, bezobsługowy system zarządzania dla AP LANCOM i routerów WLAN

  • Wbudowany firmware pozwala na scentralizowane rozmieszczenie i zarządzanie 25 AP (opcjonalnie 100 AP)
  • Automatyczne wykrywanie, konfiguracja i przypisywanie tuneli w AP
  • Monitorowanie i zapewnianie bezpieczeństwa i polityki QoS
  • Skalowalność i możliwość kaskadowania poprzez wiele kontrolerów, włączając redundancję
  • Unikalnie zaprojektowany system, który zapobiega „single point of failure"
  • Wszechstronne wsparcie dla VLAN, RADIUS i funkcja 802.x/EAP
  • Wsparcie dla 802.11n, bez dodatkowych licencji

 

 

Praca z WLAN nigdy nie była prostsza niż z użyciem kontrolera - po prostu "podłącz" nowy punkt dostępowy a kontroler przejmuje konfigurację, wdrażanie i monitorowanie polityki bezpieczeństwa sieci WLAN. Kontrolery LANCOM są idealne dla sieci WLAN z wieloma grupami użytkowników i aplikacji, jak dla danych, Voice-over-WLAN i kont gości WLAN. Inteligentny kontroler od LANCOM przesyła dane w zależności od aplikacji, a nawet użytkownika - poprzez przełączanie danych użytkownika w AP dla maksymalnej wydajności, dzieląc LAN na dedykowane sieci VLAN dla kont klientów bezprzewodowych, lub tunelując dane użytkownika do kontrolera, aby zapewnić roaming pomiędzy podsieciami. Elastyczne opcje przełączania zapewniają, że kontroler WLAN nie jest centralnym wąskim gardłem. Nawet zdalne lokalizacje można łatwo włączyć do scentralizowanego zarządzania za pośrednictwem połączenia IP dla większej wygody.

 

 

 


 

Złącza urządzenia ►